Salgs- og leveringsbetingelser​

Hvor intet andet er aftalt, gælder følgende leveringsbetingelser:​

Priser:

Prisen, gældende på datoen for aftalens indgåelse, er ekskl. moms og EXW (Incoterms 2000). Sælger forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der inden levering sker ændringer i materialepriser, lønudgifter, valuta, kurser, toldsatser og lignende.

Levering:

Det oplyste leveringstidspunkt overholdes, så vidt det er sælger muligt, men sælger påtager sig intet ansvar som følge af en eventuel forsinket levering. Der tages herunder forbehold for force majeure såsom, strejke, krig, leverandørsvigt og andre

Levering og montage udføres i henhold til NLM94.

Forsendelse:

Enhver forsendelse sker på købers regning og risiko. Dette gælder også risiko ved fragtfri levering til købers adresse, eller andet aftalt sted. Hvis køber ønsker transportforsikring, skal dette aftales særskilt.

Betaling:

Netto kontant, hvis ikke anden aftale foreligger. Ved forsinket betaling beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned.​

Mangler:

Såfremt Producenten ikke har givet videregående garanti, er sælgers ansvar for mangler begrænset til afhjælpning eller omlevering af den mangelfulde vare eller efter sælgers valg af varens fakturerede pris. Ansvar omfatter således ikke direkte eller indirekte tab, såsom drifts- og avancetab. Omkostninger, herunder montage, forsendelse og reinstallering i forbindelse med evt. afhjælpning, påhviler køber.

Prod.ansvar:

Sælger hæfter aldrig for driftstab, som følge af driftsstop på den solgte vare

Reklamation:

Reklamation skal ske indenfor 14 dage efter modtagelse af varen. En eventuel reklamation berettiger ikke til at tilbageholde betalinger.

Ejendomsret:

Ejendomsretten til det solgte forbliver Sylvest Trading ApS indtil hele købesummen er betalt. Køberen er indtil da uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over effekterne.​