Kraneftersyn - Kranservice​

Sylvest Trading ApS udfører lovpligtige kraneftersyn, kranservice og lastprøvning efter gældende regler samt anmelder til Arbejdstilsynet.

Har De ikke selv prøvelasten, leverer vi gerne denne.

Vores servicebil kommer til Dem en gang om året, og vores montør udfører det årlige kraneftersyn.

Er De tilmeldt vil De blive kontaktet ca. 2 uger før servicebesøget.

Nederst på siden finder De links til Arbejdstilsynets anvisninger og meddelelser vedrørende kraneftersyn, vedligeholdelse og lastprøvning m.m.